Поточний номер

2022: Збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
					##issue.viewIssueIdentification##

Викладено матеріали доповідей учасників конференції, в яких розглянуто
проблематику побудови і використання математичних моделей та методів для дослідження поведінки економічних агентів, застосування інформаційних технологій для моделювання та прогнозування економічних процесів на мікро- та макрорівнях, моделі ефективного управління персоналом, методи аналізу та моделювання ринку праці.
Для науковців, фахівців, викладачів закладів вищої освіти, здобувачів, аспірантів і студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.

Опубліковано: 2022-11-17

Весь випуск

Переглянути всі випуски