Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Моделювання та прогнозування економічних процесів», що фокусується на дослідженні математичних методів і моделей та використанні спеціалізованого програмного забезпечення для прогнозування поведінки складних соціо-економічних систем.  

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.