XVII Міжнародна науково-практична конференція "Моделювання та прогнозування економічних процесів", 7 грудня 2023 року.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕ

December 7, 2023


XVII Міжнародна науково-практична конференція "Моделювання та прогнозування економічних процесів" присвячена вивченню математичних методів і моделей та використанню спеціалізованого програмного забезпечення для прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем; дослідженню та обґрунтуванню теоретико-методологічних і науково-практичних досягнень у сфері управління персоналом.

За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

Доповідачі отримають інформаційні матеріали конференції, збірник тез доповідей та сертифікат учасника.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.         Математичні моделі та методи дослідження поведінки економічних агентів

2.         Інформаційні технології моделювання та прогнозування економічних процесів на мікро- та макрорівнях

3.         Моделі ефективного управління персоналом

4.         Сучасні методи аналізу та моделювання ринку праці

 

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До 20 листопада 2023 року необхідно надіслати файл з тезами доповіді на електронну пошту address:confmpep2022@gmail.com.

 

УВАГА. Обов'язково вказати:

1. назву секції;

2. тип участі (дистанційна/очна).

Участь у конференції безкоштовна.

У зв'язку з карантином конференція відбудеться онлайн за допомогою Zoom.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Шрифт Times New Roman; назва доповіді - 14 пт; П.І.Б., П.І.Б. наукового керівника (за наявності), навчальний заклад/організація - 12 пт; e-mail - 12 пт, курсив; текст тез - 12 пт, міжрядковий інтервал - 1, абзац - 10 мм, всі поля - 20 мм.

Всі формули в "редакторі формул". Обсяг тез: 2-3 сторінки. Формат документа - doc.

Ім'я файлу: tezy_Ivanov

Студент, який подає тези на конференцію, повинен вказати наукового керівника, який несе відповідальність за зміст роботи.

 


Conference Homepage Image

Інформація про конференціюКафедра економічної кібернетики факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"